KAoS CSI (Common Services Interface) API

CSI Generic Functionality
kaos.core.csi  

 

CSI Extension Mechanism
kaos.core.csi.extension  

 

Policy Functionality
kaos.core.csi.policy  

 

Policy Enforcement Interfaces
kaos.core.csi.policy.enforcement  

 

Instance Classification Interfaces
kaos.core.csi.extension.classification  

 

History Logging Interfaces
kaos.core.csi.extension.history.logging  

 

Registration Functionality
kaos.core.csi.registration  

 

Ontology Service Functionality
kaos.core.csi.ontology  

 

Observe/Subscribe Functionality
kaos.core.csi.observe  

 

Query Functionality
kaos.core.csi.query  

 

Request Invocation Functionality
kaos.core.csi.request  

 

Communication Transport Functionality
kaos.core.csi.transport  

 

Examples of KAoS CSI Functionality
kaos.core.csi.usecase  

 

Other Packages
kaos.core.csi.extension.history  
kaos.core.csi.extension.obligation  
kaos.core.csi.extension.state  
kaos.core.csi.usecase.infofed  
kaos.core.csi.usecase.infofed.vocabulary  
kaos.core.csi.usecase.legacy  
kaos.core.csi.usecase.legacy.vocabulary  
kaos.core.csi.usecase.policy  

 Copyright © 2006 IHMC All Rights Reserved.